SolWind
Advies Duurzame Energie

MISSIE:

Onze energievoorziening is grotendeels gebaseerd op fossiele brandstoffen. In de eerste helft van deze eeuw zal er een overgang plaatsvinden naar een duurzamer energievoorziening, de zogenaamde “energietransitie”. Naast energiebesparing zal duurzame energie een belangrijke plaats innemen in de energievoorziening van de toekomst. Windenergie en zonne-energie zullen in Nederland een substantiële bijdrage gaan leveren.

Visie:

SolWind heeft veel kennis en expertise op het gebied van duurzame energie. Wij willen deze inzetten door:

  • Bedrijven en organisaties te adviseren hoe zij kunnen bijdragen aan en inspelen op de energietransitie;
  • Kennis over te dragen aan een breed publiek met betrekking tot de mogelijkheden, gevolgen en beperkingen van duurzame energie;
  • Te adviseren en ondersteunen bij de ontwikkeling en realisatie van concrete duurzame energieprojecten.