SolWind
Advies Duurzame Energie

Historie

De oliecrisis en het rapport ‘Grenzen aan de Groei’ van de Club van Rome in de jaren zeventig van de vorige eeuw prikkelden mijn nieuwsgierigheid naar de mogelijkheden van het gebruik van ‘alternatieve’ energie. De eerste stap werd gezet in 1980: actief lidmaatschap van ODE, ‘Organisatie Duurzame Energie’. Al snel (1981) lag een zonneboiler op het dak van de eigen woning.

 In 1984 werd voor het eerst eigen elektriciteit geproduceerd met een zelfgemaakte ‘windmolen’. 


In 1985 werd de volgende stap gezet: van ‘hobby’ naar ‘professie’ als wetenschappelijk onderzoeker bij het Energieonderzoek Centrum (ECN) in Petten met ‘duurzame energie’ als specialisatie. Daar werd uitgebreid ervaring opgedaan met beleidsgericht onderzoek, onder andere door bijdrage aan de studie ‘Nationale Energie Verkenningen’ en (model)berekeningen aan de milieueffecten van de energievoorziening.


In 1987 was Guido Bakema mede-oprichter van Kennemerwind, één van de eerste windmolen-coöperaties in Nederland. Onder zijn leiding installeerde de coöperatie haar eerste windturbine, De Monnik in Camperduin. 

In 1991 werd de stap gezet naar het toenmalige energiebedrijf ‘IJsselmij’ (nu Essent/RWE) als coördinator van het Milieu Actie Plan. Daarna werd hij verantwoordelijk voor de activiteiten van de onderneming op het gebied van energiebesparing, energie efficiency en duurzame energie. Vanaf 2003 richtte de aandacht zich op het ontwikkelen van complexe duurzame energieprojecten in binnen- en buitenland.

lees hier meer over enkele projecten.

Eind 2015 werd de actieve loopbaan bij Essent/RWE afgesloten. De opgedane kennis en ervaring werd vastgelegd in het boek 'Alles over Windenergie', dat in 2015 samen met Broer Scholtens is geschreven en wordt via SolWind verder uitgedragen.