SolWind
Advies Duurzame Energie

Huidige functies


Sinds 1 januari 2016 lid van de Raad van Commissarissen van het netwerkbedrijf Rendo. Rendo is eigendom van 9 gemeenten in Noord-Overijssel en Zuid-Drenthe en verzorgt de infrastructuur voor elektriciteit, gas en glasvezel.

 


Bestuurslid van de Deventer Energie Coöperatie. De coöperatie exploiteert (samen met Raedthuys) twee windturbines langs de A1 bij Deventer en een groot zon-PV project volgens de ‘postcoderoos-regeling’. De coöperatie vervult het ‘Woonloket’ voor besparingsadviezen namens de gemeente Deventer. Nieuwe duurzame energieprojecten zijn in ontwikkeling.


Vanaf 1 januari 2021 'LEI-Coach' in opdracht van de Provincie Overijssel.  'LEI' staat voor Lokale Energie Initiatieven. De werkzaamheden zijn de opvolging van de functie als Initiatieven Makelaar sinds 2019 en worden uitgevoerd in een samenwerking tussen de Provincie Overijssel en NMO (Natuur en Milieu Overijssel). Voor meer informatie over deze activiteit, zie Overijssel of NMO.


Lid van de beoordelingscommissie voor het subsidieprogramma MOOI (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie). In 2020 is bijgedragen aan de beoordeling van de subsidievoorstellen op het gebied van 'Hernieuwbare Energie op land'. In 2021 wordt bijgedragen aan de beoordeling van voorstellen die zich richten op de 'Systeemintegratie van grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit' (SIGOHE).


Sinds 2019 lid van de werkgroep, die namens de energie coöperaties in West Overijssel bijdraagt aan het opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES)