SolWind
Advies Duurzame Energie

Huidige functies


Sinds 1 januari 2016 lid van de Raad van Commissarissen van het netwerkbedrijf Rendo. Rendo is eigendom van 9 gemeenten in Noord-Overijssel en Zuid-Drenthe en verzorgt de infrastructuur voor elektriciteit, gas en glasvezel.

 


Bestuurslid van de Deventer Energie Coöperatie. De coöperatie exploiteert (samen met Raedthuys) twee windturbines langs de A1 bij Deventer en een groot zon-PV project volgens de ‘postcoderoos-regeling’. De coöperatie vervult het ‘Woonloket’ voor besparingsadviezen namens de gemeente Deventer. Nieuwe duurzame energieprojecten zijn in ontwikkeling.


Sinds 1 mei 2019 'Initiatieven Makelaar' in opdracht van de Provincie Overijssel.  De werkzaamheden worden uitgevoerd in een samenwerking tussen de Provincie Overijssel en NMO (Natuur en Milieu Overijssel). Voor meer informatie over deze activiteit, zie Overijssel of NMO.


Sinds mei 2020 lid van de Adviescommissie MOOI (subsidieprogramma Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) van RVO