SolWind
Advies Duurzame Energie

Enkele RECENTE opdrachten


Deelname aan het 'Expertteam' voor de ontwikkeling van het Energielandgoed Wells Meer in de gemeente Bergen (L).


Het ‘businessplan’ voor de coöperatie is geschreven. Regelmatig wordt de coöperatie begeleid bij hun stappen om een windpark in de gemeente te realiseren.

 De gemeenten Dronten en Lelystad hebben een BKP (‘Beeld-Kwaliteits-Plan’) opgesteld, waaraan de nieuwe windparken in de gemeente worden getoetst. SolWind is lid van het Q-team dat de plannen toetst aan het BKP.

 
Voor de parkeergarage is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden van energiereductie door het toepassen van een grootschalige PV-systeem.


Voor de gemeente Olst-Wijhe zijn de lokale beleidsafspraken klimaat- en duurzame energie geanalyseerd. Vervolgens is de actuele situatie in beeld gebracht en zijn aan de Gemeenteraad mogelijke opties gepresenteerd om de doelstellingen binnen bereik te brengen.


 


De Vereniging van Eigenaren van het appartementen-complex is geadviseerd over het realiseren van een PV-systeem op de dak van het gebouw met gebruik making van de ‘postcoderoos’-regeling.

 


Voor de coöperatie is een rekenmodel ontwikkeld, waarmee de haalbaarheid van PV-projecten volgens de ‘postcoderoos’-regeling kan worden beoordeeld. 


Namens PUM zijn voor organisaties in Jordanië (‘PHA’) en Georgië (‘Pegasus Group’) de mogelijkheden van elektriciteitsproductie met zonne-energie verkend.