SolWind
Advies Duurzame Energie

PROJECTBEGELEIDING

Lokale initiatieven spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Vanuit zijn langjarige ervaring kan SolWind lokale projectontwikkelaars (zoals energie-coöperaties) van wind- en zonne-projecten begeleiden en ondersteunen. De werkzaamheden kunnen bestaan uit: 

  • Uitvoeren van haalbaarheidsstudies
  • Begeleiden van projectontwikkeling en het creeëren van draagvlak
  • Optimaliseren van de project locatie en lay-out
  • Opstellen van de businesscase
  • Begeleiding bij de aanvraag van vergunningen
  • Technologie keuze / project-aanbesteding
  • Zoeken naar project financiering

<vind hier> enkele referenties.