SolWind
Advies Duurzame Energie

10 - ecologie

  • Vogels en vleermuizen
  • Natuurtoets Flora en Fauna
  • Aquatisch milieu: effecten op zee

Uitstapje: Windturbines in wolkenkrabbers


Verwijzingen. Klik op het nummer van de verwijzing om het document te downloaden of naar de website te gaan.

Verwijzing

Pagina

Auteur, uitgever en/of titel

Jaar van publicatie

075

130

EU - Guidance Document, Wind Energy Developments and Natura 2000

2011

140

130

Alterra - Ecologische en natuurbeschermingsrechtelijke aspecten van windturbines op land

2008

073

131

EU - Natura 2000

website

074

131

Rijksoverheid - Beleid Natura 2000

website

076

131

Overheid - Natuurbeschermingswet 1998

website

077

131

Overheid - Flora- en Faunawet

website

141

132

Altenburg & Wymenga - Monitoring aanvaringsslachtoffers Windpark Eemshaven 2009 - 2014

2014

142

133

Imares, Bureau Waardenburg - Effects on birds of Offshore Wind farm Egmond aan Zee (OWEZ)

2012

143

134

Zoogdierenvereniging VZZ - Vleermuizen en windenergie

2007

144

135

Zoogdierenvereniging, Bureau Waardenburg - Protocollen vleermuisonderzoek bij windturbines

2013

145

135

Zoogdierenvereniging, Bureau Waardenburg - Wind turbines and bats in the Netherlands

2013

185

135

Alterra - Tabellen soorten flora- en faunawet

2015

183

135

Wageningen Marine Research

website

182

136

Noordzeewind - Rapporten en Data

website