SolWind
Advies Duurzame Energie

1 - de toekomst is aan wind

  • De huidige energievoorziening
  • Andere energievoorziening
  • Energie Akkoord

Uitstapje: Duurzame Energiebronnen

 

Verwijzingen. Klik op het nummer van de verwijzing om het document te downloaden of naar de website te gaan.

 

Verwijzing

Pagina

Auteur, uitgever en/of titel

Jaar van publicatie

166

17

IEA - World Energy Outlook 2012 - boek

2012

167

17

CBS - Hernieuwbare Energie in Nederland 2013

2013

168

17

ECN - Energietrends 2012

2013

004

18

IEA - Resources to Reserves

2013

001

19

Club van Rome

website

002

19

The Limits to Growth

website

003

19

Meadows e.a. - The Limits to Growth

1972

027

19

Brundtandt - Our Common Future

1987

006

20, 21

IPCC

website

007

20

IPCC - Climate Change 2014 Synthesis Report - Summary for policymakers

2014

147

20

KNMI, PBL - Klimaatverandering - Samenvatting van het 5de IPCC assessment

2015

158

21

NAOO - Stay of the Climate in 2014

2015

101

23

Vonnis rechtszaak Urgenda tegen de Staat

vervallen

102

23

Uitspraak rechtszaak Urgenda tegen de Staat

youtube

103

23

Compilatie uitspraak rechtszaak Urgenda tegen de Staat

youtube

146

23

Urgenda

website

010

24

Rijksoverheid - Actieplan voor energie uit hernieuwbare bronnen

2010

008

24

EU - Directive 2011 Energy 2020

2011

009

24

EU

vervallen

011

24

SER - Energie Akkoord voor Duurzame Groei

2013

012

24

SER

website

014

24

ECN - Toelichting inschatting korte-termijn effecten Energieakkoord

2013

015

24

SER - Energieakkoord voor Duurzame Groei - Voortgangsrapportage 2014

2014