SolWind
Advies Duurzame Energie

Literatuur VerWijzingen in 'Alles over Windenergie'

In 'Alles over Windenergie' worden alle relevante vragen over windenergie in Nederland beantwoord, is de gedachte. Ontwikkelingen staan echter niet stil: nieuwe onderzoeken, slimmere technieken, andere milieu-inzichten en aangepaste wet- en regelgeving maken dat antwoorden op 'windvragen' aan verandering onderhevig zijn.

In het boek is voor een digitale oplossing gezocht. De verwijzingen naar de bronnen zijn te herkennen aan een informatie-icoontje met een getal erachter. Dit getal correspondeert met het overzicht dat hier, onderverdeeld per hoofdstuk/onderwerp te vinden is.

De verwijzingen worden up-to-date gehouden, door nieuwe referenties toe te voegen. Zo blijft 'Alles over Windenergie' voor de komende jaren actueel.